Info TTO

100% Austrālijas Tējas Koka Eļļa— paredzēta tikai atšķaidīšanai ar citām eļļām.
Lai lietotu Tējas Koka Eļļu, vispirms to ir nepieciešams atšķaidīt atbilstoši zemāk sniegtajiem norādījumiem.
Eļļu nedrīkst lietot bērniem vecumā līdz trīs gadiem.

SVARĪGI: Tējas Koka Eļļa un un maisījumi, kuru sastāvā ir Tējas Koka Eļļa, var izraisīt alerģisku reakciju. Lai samazinātu alerģiskas reakcijas iespējas risku, ir jāveic šādi piesardzības pasākumi:
Atšķaidīta Tējas Koka Eļļa ir jāizmanto tikai ārēji — tikai uz ādas — un to nedrīkst norīt. Sargāt no atklātas liesmas un dzirkstelēm.
Gan koncentrētu, gan atšķaidītu Tējas Koka Eļļu nedrīkst izmantot uz izsitumiem, iekaisušas/bojātas ādas, vai zonās ap lūpām vai acīm. Nelietojiet Tējas Koka Eļļu, ja jums ir alerģija pret limonēnu un linalolu. Pirms lietošanas veiciet pārbaudi uz alerģisku reakciju.
Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Maisījumu Instrukcijas: Pirms lietošanas uz ādas atšķaidiet 100% Tējas Koka Eļļu ar citām eļļām attiecībā 1: 100.
Atšķaidīšanai izmantojiet svaigu, neatvērtu pārtikas augu eļļu.

1 piliens uz 10 ml augu eļļas
3 pilieni uz 20 ml augu eļļas
6 pilieni uz 40 ml augu eļļas
9 pilieni uz 60 ml augu eļļas

Pēc atšķaidīšanas Tējas Koka Eļļu var glabāt līdz pat sešus mēnešus. Glabāt tumšā, vēsā vietā stikla vai tērauda traukā. Ievērojiet! Tējas koka eļļa šķīdina dažus plastmasas veidus. Nekad nepieļaujiet produkta vai maisījuma nonākšanu saskarē ar plastmasas materiāliem.

Alerģijas noteikšana: Veiciet pārbaudi uz tīras, sausas ādas, uzpilinot divus Tējas Koka Eļļas pilienus uz vates tampona un uzklājot to nelielā laukumā uz jūsu apakšdelma. Kad produkts ir pilnībā nožuvis, tajā pašā vietā tiek atkārtota pārbaude. Gadījumā, ja 48 stundu laikā sākas alerģiska reakcija – uzreiz rūpīgi noskalojiet ādu ar ūdeni, un vairs neizmantojiet produktu. Alerģijas pārbaude negarantē, ka alerģiska reakcija nevar notikt nākotnē. Šaubu gadījumā aicinām sazinieties ar savu ārstu.

Brīdinājumi par neatšķaidītu Tējas Koka Eļļu: Neatšķaidīta Tējas Koka Eļļa ir kaitīga, ja tā tiek norīta. Produkts var būt dzīvībai bīstams, ja tas nokļūst elpošanas traktā. Neatšķaidīta Tējas Koka Eļļa izraisa ādas kairinājumu un var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Nepieļaut kontaktu ar acīm, jo tas var radīt nopietnu acu kairinājumu. Gan Tējas Koka Eļļas šķidrums, gan tās tvaiki ir viegli uzliesmojoši. Nedrīkst izliet neatšķaidītu Tējas Koka Eļļu kanalizācijā.

Rīcība pirmās palīdzības sniegšanai:

Vispārēji: Šaubu gadījumā vai arī saglabājoties simptomiem, meklēt medicīnisko palīdzību.
Norīšanas gadījumā: nekavējoties zvaniet savam ārstam vai sazinieties ar Toksikoloģijas centru.
Gadījumā, ja eļļa nonāk acīs: izņemt kontaktlēcas (ja ir). Vismaz 15 minūtes skalot ar ūdeni.
Gadījumā, ja neatšķaidīta eļļa ir nonākusi saskarē ar ādu: rūpīgi skalot ādu ar remdenu ūdeni.

Reakcija izmantošanas laikā: Ādas niezes vai izsitumu gadījumā nekavējoties rūpīgi noskalojiet ādu ar lielu ūdens daudzumu un pārtrauciet eļļas lietošanu, jo tas var liecināt par smagāku reakciju. Konsultējieties ar savu ārstu, pirms eļļas lietošanas atsākšanas. Ja jums veidojas izsitumi, kas ātri izplatās, sākas reiboņi, elpas trūkums vai pietūkst āda, tad nekavējoties skalojiet ādu ar remdenu ūdeni un meklējiet neatliekamo medicīnisko palīdzību. Konsultējieties ar savu ārstu, ja pēc lietošanas jums rodas nieze, izsitumi, pietūkst āda vai veidojas eksudatīva brūce. Pēc tam sazinieties ar Australian Bodycare.